Menu

Współpraca

Zaloguj się

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w naszym serwisie, zarejestruj się już teraz.
Zapomniałeś hasło? Kliknij tutaj.

Konkursy

Regulamin

1. Organizator. Organizatorem konkursu jest portal naszkasprowy.pl.

2. Temat konkursu. Tematem konkursu są propozycje na najciekawsze propozycje uatrakcyjnienia i wzbogacenia strony naszkasprowy.pl.

3. Warunki uczestnictwa. Konkurs ma charakter otwarty. Może w nim wziąć każdy, zainteresowany tematem. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy. Prace na konkurs należy nadsyłać na adres: poczta@naszkasprowy.pl w terminie: 19.01.2009 - 27.03.2009. W temacie maila należy napisać "Ciekawsza strona".

4. Zasady Konkursu. Uczestnik konkursu wysyła opis pomysłu na uatrakcyjnienie/wzbogacenie strony oraz sposób jego realizacji. Uczestnik konkursu może wysłać więcej niż jedną pracę na konkurs. Najciekawsze pomysły przedstawimy na łamach portalu oraz zrealizujemy.

5. Nagrody. Wśród autorów pomysłów, które uznane zostaną za najciekawsze, rozlosujemy nagrody: 3 pary profesjonalnych gogli narciarskich.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzcy.
Za przyznane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
Jeśli jeden uczestnik konkursu wyśle kilka prac, które zostaną wybrane jako najlepsze, otrzyma jedną nagrodę główną: gogle - oraz - za każdą inną nagrodzoną pracę dodatkowe nagrody - niespodzianki.

6. Postanowienia końcowe. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29.07.1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. Wysyłając zgłoszenie na konkurs uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawienia. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.