Menu

Współpraca

Zaloguj się

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w naszym serwisie, zarejestruj się już teraz.
Zapomniałeś hasło? Kliknij tutaj.

Olimpiada w Tatrach

Olimpijski optymizm

Fot. Urząd Miasta Krakowa- Czy przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa lub komitetu organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 pojedzie jako obserwator do Sochi?

- Urząd Miasta Krakowa w Soczi będę reprezentować osobiście.

- Czy zgłoszenie udziału miasta jako gospodarza Igrzysk wymaga poparcia Rady Miasta i czy takowe jest w postaci uchwały Rady Miasta?

- Zgodnie z Procedurą Akceptacji Kandydatury zgłoszenie udziału miasta jako gospodarza nie wymaga poparcia Rady Miasta, ale mimo to uchwała popierająca inicjatywę organizacji ZIO Kraków 2022 przez Radę Miasta Krakowa i tak została podjęta.

- Na terenie jakich jeszcze samorządów rozgrywałyby się Igrzyska? Czy wymagane jest ich poparcie w formie uchwał Rad Miasta?

- Poparcie nie jest wymagane w formie uchwał, ale mimo to uchwały popierające inicjatywę organizacji ZIO Kraków 2022 i tak zostały podjęte przez następujące samorządy: Rada Miasta Krakowa, RM Myślenic, RM Oświęcimia, RM Zakopanego, RM Katowic oraz Rada Gminy Kościelisko i Rada Gminy Bukowina Tatrzańska. Pięciokrotnie zajmowały się tym także Rada Ministrów i Sejm RP.

- Na jakim etapie należy uzyskać gwarancje rządowe?

- Zgodnie Procedurą Akceptacji Kandydatury w pierwszej fazie kandydowania wymaganych jest 10 gwarancji rządowych. Publikacja wymagań MKOL na 2022 roku nastąpi w lipcu 2014 roku. Na podstawie dokumentów dotyczących poprzednich Igrzysk Olimpijskich wiemy, że obejmowały około 50 gwarancji, w tym finansowe.

- Czy miasto we własnych budżetach musi również zagwarantować określone kwoty na organizację Igrzysk?

- Miasto również musi zagwarantować określone środki.

- Czy miasto wydało lub w najbliższym czasie wyda już środki związane ze zgłoszeniem swojej kandydatury? Jakie są to kwoty i na jakie cele mają zostać/zostały przeznaczone?

- Wymaganą opłatę konkursową wnosił Komitet Konkursowy Kraków ZIO 2022 (150 000 $). Całość planowanych wydatków po stronie Krakowa na rok 2013 to zapisane w budżecie 3 mln zł.

- Jak pani skomentuje mocne negatywne głosy przeciw olimpiadzie, np. organizacji Kraków przeciw Igrzyskom?

- 81% Polaków, 79% Małopolan i 66% krakowian popiera organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 roku w Krakowie - tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska dla Urzędu Miasta Krakowa. Te wyniki jasno dowodzą, jakie są proporcje między zwolennikami a przeciwnikami organizacji ZIO w Krakowie.
Oczywiście organizacja wydarzenia takiej rangi jak igrzyska olimpijskie zawsze wywołuje dyskusje, niezależnie od tego w jakom miejscu to wydarzenie się odbędzie. I zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy mają takie samo prawo do zabierania głosu i wydawania swoich opinii. My je oczywiście uważnie słuchamy i analizujemy, jesteśmy także otwarci na wszelkie propozycje i uwagi jakie płyną z obu stron.- Zarówno Niemcy jak i Szwajcaria to bogate, rozwinięte kraje, które w tej chwili nie potrzebują aż tak szybkiego rozwoju jak Polska.
Dla Krakowa organizacja ZIO 2022 i umiejętne wykorzystanie pieniędzy z budżetu centralnego, funduszy unijnych oraz środków samorządowych przekazanych na ten cel z pewnością będzie silnym bodźcem przyspieszającym rozwój miasta i regionu, powodującym m.in. pozytywne zmiany społeczne, urbanistyczne, środowiskowe, historyczne i ekonomiczne.
Ogromna jest również wartość promocji, którą dzięki igrzyskom olimpijskim zyskuje miasto, region i kraj, który ją organizuje. Bycie gospodarzem wielkich wydarzeń sportowych to prestiż i powód do radości dla setek tysięcy kibiców oraz impuls do rozwoju turystycznego.
Organizacja ZIO na pewno przyczyni się do zwiększenie liczby inwestycji i tempa ich realizacji, zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej, skrócenie czasu dojazdów, czy poprawa jakości dróg. Umocni także markę Krakowa i regionu na arenie międzynarodowej, co spowoduje wzrost liczby turystów przekładający się na wzrost zysków dla całej branży – przewodników, hotelarzy, restauratorów, przemysłu spotkań, instytucji kultury. Imprezom tej skali towarzyszy wzrost PKB, wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu zadowolenia mieszkańców. Baza, która zostanie po igrzyskach, będzie wykorzystywana nie tylko przez mieszkańców, ale też do organizacji kolejnych wydarzeń o międzynarodowym znaczeniu. Ważna jest także walka z niską emisją, czyli poprawa jakości i czystości powietrza.

- Czy ostatecznie odbędzie się referendum, w którym mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć swoje zdanie na temat organizowania ZIO przez Kraków? Czy w tak ważnej i kosztowej sprawie nie powinno się ono odbyć?

- Zgodnie z Procedurą Akceptacji Kandydatury referendum nie jest wymagane. Jego przeprowadzenia nie wymaga także polskie prawo. Do tej pory przeprowadzono badania opinii społecznej, z których wynika, że Polacy popierają pomysł organizacji ZIO w Krakowie. Tak jak wspomniałam wcześniej według TNS Polska 81 procent Polaków opowiada się za organizacją ZIO 2022 w Krakowie. W Małopolsce za Igrzyskami jest 79% respondentów, w samym Krakowie: 66%. To ogromne poparcie społeczne dla tej inicjatywy.

- Ostatnio z ubiegania się o organizację igrzysk wycofał się także Sztokholm.

- To co warto podkreślić to fakt, że Szwedzki Komitet Olimpijski żałuje, że władze Sztokholmu podjęły decyzję o rezygnacji ze starań o organizację ZIO 2022. Komitet nadal jest zainteresowany organizacją takiego wydarzenia i nie wyklucza starań o ZIO w 2026 r.
Decyzja władz Sztokholmu nie ma wpływu na nasze starania. W przeciwieństwie do Sztokholmu mamy pełne wsparcie rządu i Sejmu RP dla organizacji ZIO oraz mamy kolejną perspektywę wydatków z Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych.
ZIO 2022 daje szansę na realizację szeregu oczekiwanych przez społeczność Krakowa i Małopolski inwestycji, których być może Szwecja nie potrzebuje. Ponadto Polska w przeciwieństwie do kraju Trzech Koron nie organizowała jeszcze igrzysk olimpijskich.