Menu

Współpraca

Zaloguj się

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w naszym serwisie, zarejestruj się już teraz.
Zapomniałeś hasło? Kliknij tutaj.

Prywatyzacja PKL

List otwarty senatora Stanisława Hodorowicza

Fot. Biuro senatora Stanisława Hodorowicza Nowy Targ, grudzień 2012 r.

List otwarty Senatora RP Stanisława Hodorowicza

W nawiązaniu do ogłoszonej przez Polskie Koleje Państwowe S.A. informacji o zaproszeniu do negocjacji w sprawie nabycia spółki Polskie Koleje Linowe S.A., stwierdzam co następuje:
1. Wchodząca w skład prywatyzowanej spółki PKL SA Kolej Linowa Kasprowy Wierch oraz Kolej linowa na Gubałówkę od zarania ich powstania stanowią obiekty, które obok walorów użytkowych dla celów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, cechuje szczególna symbolika osadzona na podłożu budowania i rozwoju niepodległej państwowości II-ej Rzeczypospolitej. Stąd też były i są one traktowane przez miliony Polaków jako szczególne dobro ogólnonarodowe, którego status nie powinien podlegać zasadniczej zmianie.
2. Lokalizacja Zespołu Kolei Linowych Kasprowy Wierch na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego nakłada na każdego jej użytkownika obowiązek głębokiej troski o zachowanie naturalnych walorów tego obszaru. W rezultacie powoduje to, że względy czysto komercyjne nie mogą stanowić głównego kryterium decydującego o wyborze potencjalnego nabywcy.
3. Prywatyzacja spółki PKL SA powinna uwzględniać interesy i dalekosiężne perspektywy rozwoju Małopolski. Z tego powodu ważne jest, by przyszły nabywca gwarantował możliwość dalszej kooperacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz nie budził społecznych napięć wśród lokalnej społeczności.
Konkludując powyższe, uprzejmie wnoszę do stosownych decydentów o osobistą troskę, by w przedmiotowym procesie prywatyzacji zostały uwzględnione poruszone kwestie.
W nawiązaniu do powyższego tekstu szukamy odpowiednich nabywców w postaci Spółki Skarbu Państwa. A może tak Lasy Państwowe?