Menu

Współpraca

Zaloguj się

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w naszym serwisie, zarejestruj się już teraz.
Zapomniałeś hasło? Kliknij tutaj.

Prywatyzacja PKL

Wywiad na gorąco

Fot. Archiwum Nasz KasprowyO trwającym procesie prywatyzacyjnym Polskich Kolei Linowych i o tym, dlaczego jedni oferenci przeszli pierwsze „sito” eliminacyjne, a kandydatury innych odpadły, rozmawiamy z Mirosławem Kukiem, dyrektorem ds. komunikacji projektów strategicznych w Departamencie Marketingu Polskich Kolei Państwowych S.A.

- Kim są wybrani oferenci? Chodzi o 6 podmiotów wyłonionych na obecnym etapie działań.  Proszę o podanie podstawowych danych na ich temat.

- Krótka lista liczy sześć podmiotów: a) Polskie Koleje Górskie S.A., b) Centrum Targowe „Ptak" S.A., c) Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, d) Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, e) Bachleda Grupa Inwestycyjna, f) Pan Tomasz Żarnecki.

- Kto dokonuje weryfikacji oferentów?

- PKP SA wraz z pomocą doradców prywatyzacyjnych: finansowego (Dom Maklerski PKO BP) oraz prawnego (Weil, Gotshal & Manges).

- Na podstawie jakich kryteriów odbył się wybór sześciu podmiotów? Dlaczego odrzucono cztery kandydatury, i z jakich powodów dokoptowano w dalszej kolejności dwóch kolejnych oferentów – Bachleda  Grupa Inwestycyjna i Tomasza Żarneckiego?

- Dwa podstawowe kryteria to cena i wiarygodność finansowa. W pierwszym etapie odrzucone zostały cztery oferty na podstawie oceny tych dwóch kryteriów. Do czterech podmiotów wysłane zostały pytania uzupełniające, cztery podmioty zostały od razu wpisane na tzw. krótką listę, czyli zakwalifikowały się do dalszego etapu postępowania.
Z czterech podmiotów, do których wysłaliśmy zapytania, dwa zostały dołączone do krótkiej listy.

- Z jakich przyczyn odrzucona została kandydatura konsorcjum Tatry Mountain Resorts i gmin, w skład których wchodzi część obiektów PKL, a wybrane inne kandydatury, np. Tomasza Żarneckiego? Jakie kryteria poza ekonomicznym brane były pod uwagę?

- Głównymi kryteriami były: proponowana cena i wiarygodność finansowa podmiotów, a więc kryteria finansowo-ekonomiczne. Odrzucone zostały oferty tych podmiotów w odniesieniu do których kryteria nie było spełnione.

- Jaką kwotę PKP spodziewa się uzyskać ze sprzedaży PKL?

- Chcemy uzyskać możliwie najwyższą kwotę, ale z przyczyn oczywistych (postępowanie prywatyzacyjne, negocjacje dotyczące ceny w horyzoncie najbliższych miesięcy) nie udzielamy informacji na ten temat.

- Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Szymaszek